Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

O. Kachman: Efektívne reprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení
J. Maťo: Personalizované riadenie inteligentného priestoru