Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102

Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) – pozvaná prednáška: Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA