Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

Yancho Todorov (Ústav informačných a komunikačných technológií BAV, Sofia): Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control