Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

Ing. Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka