Pracovné stretnutie Research Data Alliance RDA

      Comments Off on Pracovné stretnutie Research Data Alliance RDA
Pracovné stretnutie Research Data Alliance RDA

When

23/05/2017    
9:00 am - 1:00 pm

Event Type

Research Data Alliance (RDA) sa stretne so slovenskými výskumníkmi 23. mája 2017 v Bratislave

Dátum a čas: 23.05.2017, 09:00 – 13:00
Miesto: Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava, Slovensko
Cieľová skupina: Výskumné komunity, tvorcovia politík, zástancovia otvorenej vedy

S viac ako 4900 členmi zo 118 krajín, RDA zahŕňa profesionálov dátovej vedy z rôznych disciplín, vrátane akademickej oblasti, agronómie, chémie, biológie, knižničných vied, vied o Zemi, astronómie a meteorológie. Európska vetva RDA (www.rd-alliance.org), RDA Europe, organizuje sériu stretnutí v Európe. Cieľom je dostať prácu RDA do povedomia odborníkov, uľahčiť zapájanie sa do celkovej práce RDA a špecificky do pracovných a záujmových skupín.
Táto udalosť je zameraná na oslovenie slovenských výskumných komunít, výskumníkov vo všeobecnosti, ľudí tvoriacich pravidlá otvoreného prístupu k dátam, podporovateľov otvorenej vedy a na zapojenie šampiónov výskumných dát do diskusií o technologických a sociologických problémoch ohľadne znovupoužitia vedeckých dát na národnej, európskej i globálnej úrovni.
viac info
Registrácia: vstup je bezplatný, je však potrebné sa registrovať. Prosím použite formulár na registráciu. Registrácia sa končí 16. mája 2017.