Najvýznamnejšie výsledky 2019

      Comments Off on Najvýznamnejšie výsledky 2019

Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2019 bude dňa 2.12.2019 od 9:00