Dojmy a zážitky z pracovnej cesty v Číne

      Comments Off on Dojmy a zážitky z pracovnej cesty v Číne

Dojmy a zážitky z pracovnej cesty v Číne bude prezentovať Mgr. Martin Bobák, PhD. vo štvrtok 21.11.2019 o 13.00 hod. v zasadačke na 4. poschodí. pozvánka