Cestovateľský seminár 15. 3. 2018 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí

      Comments Off on Cestovateľský seminár 15. 3. 2018 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí

Cesta za zatmením slnka v USA 2017 (Ing. Emil Gatial, PhD.)
Ďalší cestovateľský seminár sa bude konať vo štvrtok 15.3.2018 o 12.30 hod. počas obedňajšej prestávky v zasadačke na 4. poschodí počas obedňajšej prestávky. Pozvánka