Archives

Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

29/01/2019 @ 9:30 am – 10:30 am –

Prednášajúci:
Martin Kenyeres (Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu)