Archives

Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

14/06/2017 @ 10:00 am – 11:00 am –

Prednášajúci:
Marcel Kvassay (Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania – školiteľ Ladislav Hluchý)