Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

When

14/06/2017    
10:00 am - 11:00 am

Event Type

Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (supervisor L. Hluchý)
abstract