Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (supervisor L. Hluchý)
abstract