SAMI 2016

      Comments Off on SAMI 2016

SAMI 2016

IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics SAMI 2016, 21-23 januára, 2016, Herľany, Slovensko
Sympózium je zamerané na oblasti inteligentná robotika, ineteligentná mechatronika, výpočtová inteligencia, umelá inteligencia, CAD/CAM/CAE systémy, inteligentné výrobné systémy, ManMachine systémy, systémové inţinierstvo a e-learning v príslušných oblastiach.

Prílohy: cfp, web
SAMI_2016