Archives

Seminar 29.1.2019 at 9:30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 29.1.2019 at 9:30 in meeting room 102

29/01/2019 @ 9:30 am – 10:30 am –

Lecturer:
Martin Kenyeres (Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu)