Seminars
Seminar 13.10.2021 (online)

Ing. Jaromír Klarák, PhD. (dep. dr. Š. Havlík): Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí Abstract

Seminar Senzor. štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontr. rozšír. ich aktív. oblasti detekcie plynov

Ing. Pavol Nemec (EBL dep. II SAS): Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov abstract

Seminar “Information security” (online) 28.4.2021 at 13:00

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (CSIRT, UPJŠ Košice): Information security abstract
Diskusion: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský: Activities of II SAS in Information security

Online Seminar 3.3.2020 at 11:00

Ing. Sepideh H. Dolatabadi (PhD student at II SAS), Ing. Zoltán Balogh, PhD. (leader of the project SOON): Using machine learning classification to design the predictive maintenance system
abstract

Seminar 27.10.2020 online

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle abstract