Seminars
Seminar 27.10.2020 online

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle abstract

Online seminar 13.10.2020

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) abstract, prezentation

Online Seminar 25.6.2020 at 10:00

Ing. Pavol Nemec (ÚI SAV): Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania (Electron beam lithography)
abstract

Online Seminar 3.6.2020 at 10:00

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času abstract

Online Seminar 13.5.2020 at 10:00

prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (FEI STU): Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie abstract