Seminars
Seminar 16. 11. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstract

Seminar 17. 10. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch abstract

Seminar 12. 9. 2017 at 10.00 in meeting room 102

Kurt Dalli, Faculty of Engineering, University of Malta: Information about Faculty of Engineering, University of Malta Programm

Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (supervisor L. Hluchý)
abstract

Seminar 31. 5. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký: Generalized selection method abstract