Seminars
Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.: Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady Invitation

Seminar 20. 2. 2018 at 10.00 in meeting room 102

Mgr. L. Nado, PhD. (Institute of Forest Ecology SAS) a Ing. J. Zelenka, PhD.: SkyBat – a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats abstract

Seminar 30. 1. 2018 at 11:00 in meeting room 102

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.: Hlboké učenie s Keras a OpenCV3 abstract

Seminar 12. 12. 2017 at 9.30 in meeting room 102

M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo: Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči abstract

Seminar 16. 11. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstract