Seminars
Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102

Mgr. Branislav Rabatin (dep. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstract

Seminar 29.5.2018 at 9:30 in meeting room no.102

Ing. Martin Gróf, PhD., KTT SAV: Mám dobrý nápad?! Kto v SAV mi s tým pomôže? KTT SAV? Invitation

Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstract

Seminar 10. 4. 2018 at 14:00 in meeting room 102

Dr. Ľuboš Hládek (MRC/CSO Institute of Hearing Research – Scottish Section, University of Nottingham, Glasgow, UK): Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku abstract

Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.: Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady Invitation