Seminars
Seminar 27.11.2018 at 14:00 in meeting room 102

Prof. Anatoliy Doroshenko (Kyjev): Formal and Adaptive Methods for Developing Efficient Parallel Programs, Dr. Oleksii Ignatenko (Kyjev): Game-theoretic approach to the problem of scheduling in parallel computing models abstracts

Seminar 22.6.2018 at 14:00 in meeting room 102

Prof. Hung-Yin Tsai (Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan): Study on field emission characteristics of carbon based structures fabricated by CVD method abstract

Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102

Mgr. Branislav Rabatin (dep. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstract

Seminar 29.5.2018 at 9:30 in meeting room no.102

Ing. Martin Gróf, PhD., KTT SAV: Mám dobrý nápad?! Kto v SAV mi s tým pomôže? KTT SAV? Invitation

Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstract