Seminars
Seminár 29. 10. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

When

29/10/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

M. Bobák: Používanie LATEX-u (Témy a prihlásenie najneskôr do 23.10.2015)

Seminár 27. 10. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102 (v rámci riešenia projektu APVV SK-FR-2013-0032)

When

27/10/2015    
2:00 pm - 3:00 pm

Event Type

Prof. Dr. Karol Hricovini (Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces, Université Cergy-Pontoise, Francúzsko): 2D Electron Gas for Spintronics Applications (abstrakt)

Seminár 13. 10. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102

When

13/10/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

P. Nemec: Nanostructured surfaces of metal oxides for gas sensors (abstrakt)

Doktorandský seminár (za účasti členov Spoločnej odborovej komisie STU pre odbor Aplikovaná informatika) 12.8.2015 o 10.30 v zasadačke č. 102

When

12/08/2015    
9:00 am - 10:00 am

Event Type

Roman Krakovský (školiteľ: Prof. I. Mokriš): Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou projektívnej ART neurónovej siete

Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

When

16/06/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

Yancho Todorov (Ústav informačných a komunikačných technológií BAV, Sofia): Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control