Seminars
Seminar 5. 12. 2016 at 13.00 am in meeting room 102

Dr. Juan Kamienkowski (University of Buenos Aires, Argentina): Electric chats: Automatic detection of turn-taking events in continuous EEG data from spontaneous dialogues
Abstract   Presentation

Workshop – project GAMA

International workshop: 4th workshop Acoustics and Speech Processing
joined with GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security
The workshop will be organized by the II SAS together with the Department of Electronics and Multimedia Telecommunications, Technical University of Košice and Slovak Acoustical Society
Date: 28th to 29th of November
Place: Room number 102, II SAS, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava, SR, https://www.ui.sav.sk/w/en/about-us/contact/
and GAMMA section partly (selected lectures) at: the premises of Letové prevádzkové služby SR š.p. http://www.lps.sk/en/, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, SR
Program

Seminar 15. 11. 2016 at 10.00 am in meeting room 102

I. Guoth: Rozpoznávanie emócií z reči s použitím príznakov fázového spektra (supervisor M. Rusko)
abstract and presentation

Spoločný workshop ÚI SAV a Ústavu informatiky AVČR

Dňa 18.-19. 10. 2016 (začiatok 18.10. o 13:00 hod.) sa v zasadačke Výpočtového strediska SAV uskutoční Spoločný workshop ÚI SAV a Ústavu informatiky AVČR.
Tieto dve zaujímavé akcie v rámci Extrapolácií 2016 môžete sledovať on line.
Podrobnosti o sledovaní a možnosti zapojiť sa do diskusie budú oznámené na začiatku oboch akcií.
Obsah a časový rozpis je v pozvánke v prílohe.
Obe akcie sa budú prenášať z Výpočtového strediska SAV na Patrónke v Bratislave.
Seminár Čav sav! v utorok 18. 10. 2016 od 13.00 bude možné sledovať na _http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3363545_
Panelovú diskusiu v stredu 19. 10. 2016 od 10:00 bude možné sledovať na _http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3276649_
Program

Doktorandský seminár 18. 10. 2016 o 11:00 v zasadačke č. 102

Program
M. Bobák: Optimalizácia výkonu aplikácií v multicloudovom prostredí (školiteľ L. Hluchý)
L. Valášek: Počítačová simulácia požiarov (školiteľ J. Glasa)