Seminars
Working progress seminar 7. 6. 2016

When

07/06/2016    
10:30 am - 11:30 am

Event Type

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Self-reconfiguration of RAMs (abstract)

Seminár 30. 5. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102

When

30/05/2016    
10:30 am - 11:30 am

Event Type

Ing. Juraj Pristach (externý doktorand ÚI SAV – školiteľ I.Budinská): Platforma pre integráciu Smart zariadení v rámci inteligentného domu (abstract)

Seminár 10. 5. 2016 o 10.00 v zasadačke č. 102

When

10/05/2016    
10:00 am - 11:00 am

Event Type

M. Rusko, M. Trnka, R. Sabo: Identifikácia stresu podľa hlasu hovoriaceho

Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102

When

15/03/2016    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy: Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch (abstract)

Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102

When

09/02/2016    
11:00 am - 12:00 pm

Event Type

Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava): Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive Processes