Seminars
PhD student seminar 8. 12. 2015

O. Kachman: Efficient reprogramming of low-power embedded devices
J. Maťo: Personalized management of intelligent space

Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)

When

30/11/2015    
1:30 pm - 2:30 pm

Event Type

Prof. Vladimir Monov (BAV): Program implementation of Production Scheduling Algorithms

Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)

When

26/11/2015    
2:00 pm - 3:00 pm

Event Type

Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV): Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV (abstrakt)

Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102

When

19/11/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

J. Lovíšková: Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov

Seminár 10. 11. 2015; 9:30 v zasadačke č. 102

When

10/11/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

Dr. Alexandre Riazanov (CTO, IPSNP Computing Inc, and Senior Research Scientist, University of New Brunswick, Canada): Comprehensive Self-service Life Science Data Federation with Semantic Software Components — SADI semantic Web services, HYDRA and new research opportunities