Seminars
Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

When

09/06/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

J. Zelenka: Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI

Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

When

26/05/2015    
9:30 am - 11:30 am

Event Type

V. Baričová (BVS, a.s.): Téma a ciele projektu “Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta” (CVR)
K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.): Výskum praktických možností aplikovania matematického modelu pre potreby prevádzky vodovodného systému
E. Pajorová: Vizualizácia vo vodnom hospodárstve
M. Dobrucký: Portálový prístup pre hydraulické simulácie
V. Šipková: Simulovanie technicko-hydraulických javov vo vodovodnej sieti veľkého mesta
P. Krammer: Dolovanie v hydrologických dátach

Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

When

12/05/2015    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

Š. Dlugolinský: Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód

Working progress seminar 20. 3. 2015

When

20/03/2015    
9:00 am - 10:00 am

Event Type

Roland Dobai (Department of Computer Systems, Faculty of Information Technology, Brno University of Technology) – invited lecture: Evolution design of integrated circuit, reconfigurable FPGA architectures

Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102

P. Krammer: Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch
J. Mojžiš: Pregel – nový distribuovaný výpočtový model