Seminars
Seminar 12. 9. 2017 at 10.00 in meeting room 102

Kurt Dalli, Faculty of Engineering, University of Malta: Information about Faculty of Engineering, University of Malta Programm

Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (supervisor L. Hluchý)
abstract

Seminar 31. 5. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký: Generalized selection method abstract

Seminar 16. 5. 2017 at 14.00 in meeting room 102

Doc. Ing. František Čapkovič, CSc.: Petri Nets in Discrete-Event and Hybrid Systems Modelling, Analysing, Performance Evaluation and Control abstract

Seminar 11. 4. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstract