Seminars
Seminar 11. 4. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstract

Seminar 14. 3. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstract

Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstract

Seminar 14. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Center for Computational Materials Science CCMS, Institute of Physics SAS, Institute of Informatics SAS): Computational physics and chemistry at Center for Computational Materials Science (CCMS) Abstract

Working progress seminar 17. 1. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Marek Košta, PhD. (dep. DDDS): Real Quantifier Elimination
Abstract