Seminars
Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)

Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV): Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV (abstrakt)

Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102

J. Lovíšková: Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov

Seminár 10. 11. 2015; 9:30 v zasadačke č. 102

Dr. Alexandre Riazanov (CTO, IPSNP Computing Inc, and Senior Research Scientist, University of New Brunswick, Canada): Comprehensive Self-service Life Science Data Federation with Semantic Software Components — SADI semantic Web services, HYDRA and new research opportunities

Seminár 29. 10. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

M. Bobák: Používanie LATEX-u (Témy a prihlásenie najneskôr do 23.10.2015)

Seminár 27. 10. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102 (v rámci riešenia projektu APVV SK-FR-2013-0032)

Prof. Dr. Karol Hricovini (Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces, Université Cergy-Pontoise, Francúzsko): 2D Electron Gas for Spintronics Applications (abstrakt)