Seminars
Seminar 31. 5. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký: Generalized selection method abstract

Seminar 16. 5. 2017 at 14.00 in meeting room 102

Doc. Ing. František Čapkovič, CSc.: Petri Nets in Discrete-Event and Hybrid Systems Modelling, Analysing, Performance Evaluation and Control abstract

Seminar 11. 4. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstract

Seminar 14. 3. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstract

Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstract