Seminars
Seminar 30. 1. 2018 at 11:00 in meeting room 102

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.: Hlboké učenie s Keras a OpenCV3 abstract

Seminar 12. 12. 2017 at 9.30 in meeting room 102

M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo: Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči abstract

Seminar 16. 11. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstract

Seminar 17. 10. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch abstract

Seminar 12. 9. 2017 at 10.00 in meeting room 102

Kurt Dalli, Faculty of Engineering, University of Malta: Information about Faculty of Engineering, University of Malta Programm