Seminars
Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102

Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava): Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive Processes

PhD student seminar 8. 12. 2015

O. Kachman: Efficient reprogramming of low-power embedded devices
J. Maťo: Personalized management of intelligent space

Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)

Prof. Vladimir Monov (BAV): Program implementation of Production Scheduling Algorithms

Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)

Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV): Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV (abstrakt)

Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102

J. Lovíšková: Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov