Info about our Activities

        PhD student seminar 8. 12. 2015
Lecturers: O. Kachman (Efficient reprogramming of low-power embedded devices) and J. Maťo (Personalized management of intelligent space) → ...
        Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúci: Prof. Vladimir Monov (BAV) (Program implementation of Production Scheduling Algorithms) → ...
        Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúca: Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV) (Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV) → ...
        Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: J. Lovíšková (Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov) → ...
        WIKT 2015
WIKT 2015 – 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2015, 12.11.-13.11.2015, Košice, Slovakia → ...