Info about our Activities

        Seminár 13. 10. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: P. Nemec (Nanostructured surfaces of metal oxides for gas sensors) → ...
        Doktorandský seminár (za účasti členov Spoločnej odborovej komisie STU pre odbor Aplikovaná informatika) 12.8.2015 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Roman Krakovský (Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou projektívnej ART neurónovej siete) → ...
        Vienna – Bratislava – Brno – Prague Joint Research Seminar for PhD Students
Vienna - Bratislava - Brno - Prague Joint Research Seminar for PhD Students, Bratislava, June 30, 2015 → ...
        Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednáša: Yancho Todorov (Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control) → ...
        Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: J. Zelenka (Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI) → ...