Info about our Activities

        Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: J. Lovíšková (Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov) → ...
        WIKT 2015
WIKT 2015 – 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2015, 12.11.-13.11.2015, Košice, Slovakia → ...
        Seminár 10. 11. 2015; 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Dr. Alexandre Riazanov (CTO, IPSNP Computing Inc, and Senior Research Scientist, University of New Brunswick, Canada) (Comprehensive Self-service Life Science Data Federation with Semantic… → ...
        Seminár 29. 10. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: M. Bobák (Používanie LATEX-u) → ...
        Seminár 27. 10. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102 (v rámci riešenia projektu APVV SK-FR-2013-0032)
Prednášajúci: Prof. Dr. Karol Hricovini (Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces, Université Cergy-Pontoise, Francúzsko) (2D Electron Gas for Spintronics Applications) → ...