Info about our Activities

        Meeting of the European AssociationRepresentatives of Grid Certification Authorities and Representatives of Infrastructure Providers
Meeting of the European Association representatives of Grid certification authorities and representatives of infrastructure providers A work meeting of representatives of the European Association of… → ...
        PhD student seminar 8. 12. 2015
Lecturers: O. Kachman (Efficient reprogramming of low-power embedded devices) and J. Maťo (Personalized management of intelligent space) → ...
        Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúci: Prof. Vladimir Monov (BAV) (Program implementation of Production Scheduling Algorithms) → ...
        Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúca: Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV) (Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV) → ...
        Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: J. Lovíšková (Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov) → ...