Info about our Activities

        Seminar 27.10.2020 online
Lecturer: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle) → ...
        Online seminar 13.10.2020
Lecturer: Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín) → ...
        IEEE Access® IF 3.745; 5-YIF 4.076: Deep learning for proactive network monitoring…
Deep learning for proactive network monitoring and security protection https://ieeexplore.ieee.org/document/8966259 IEEE Access® is a multidisciplinary, application-oriented, all-electronic archival journal that continuously presents results of original… → ...
        Sensors IF 3.275; 5-YIF 3.427: Mobile Wireless Sensor Networks
Let us draw your attention to the latest paper of our post-doctoral research scientist Martin Kenyeres published in Sensors: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/13/3677 The journal Sensors (ISSN:1424-3210, E-ISSN:1424-8220,… → ...
        Online Seminar 25.6.2020 at 10:00
Lecturer: Ing. Pavol Nemec (Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania) → ...