Info about our Activities

        Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: P. Weisenpacher (Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli) → ...
        Seminar 10. 4. 2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturer: L. Hladek (Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku) → ...
        Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102
Lecturer: V. Britaňák (Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady) → ...
        H2020 projects related to Cloud and Big data Launched
New H2020 projects related to Cloud and Big data Launched (12.2.2018) The joint kick-off meeting of eXtreme Data Cloud e DEEP-Hybrid DataCloud projects, both funded… → ...
        Seminar 20. 2. 2018 at 10.00 in meeting room 102
Lecturer: L. Nado, J. Zelenka (SkyBat - a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats) → ...