Info about our Activities

        Online Seminar 25.6.2020 at 10:00
Lecturer: Ing. Pavol Nemec (Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania) → ...
        Online Seminar 3.6.2020 at 10:00
Lecturer: Štefan Krištofík (Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času) → ...
        Online Seminar 13.5.2020 at 10:00
Lecturer: Ivan Sekaj (Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie) → ...
        PhD Study
The II SAS, as an external educational institution in cooperation with STU, TUKE, and UK universities, announces the enrollment procedure for a doctoral study 2020/2021… → ...
        PhD Enrollment examination
The II SAS, as an external educational institution in cooperation with STU, TUKE, and UK universities, announces the enrollment procedure for a doctoral study 2020/2021… → ...