Info about our Activities

        Visit by Belgian Master students in Engineering Technology Electronics ICT
Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa. Pre delegáciu je pripravený zaujímavý program. → ...
        Seminar 29.1.2019 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: Martin Kenyeres (Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu) → ...
        Seminar 4.12.2018 at 10:30 in meeting room 102
Lecturer: Heini Kallio (University of Helsinki, Fínsko) (Analysing second language prosody with wavelets) → ...
        Seminar 6. 12. 2018 at 11.00 am in meeting room 102
Lecturer: Ondrej Kachman (Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení - supervisor Ladislav Hluchý) → ...
        Seminar 27.11.2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturers: Prof. Anatoliy Doroshenko, Dr. Oleksii Ignatenko (Formal and Adaptive Methods for Developing Efficient Parallel Programs; Game-theoretic approach to the problem of scheduling in parallel… → ...