Info about our Activities

        Technical meeting PROCESS
In April 11-12, 2018, first technical meeting of a project PROCESS (co-funded by the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and Innovation) was held… → ...
        Jozef Murgaš Medal awarded to Ladislav Hluchý by FIIT STU in Bratislava
Prof. Mária Bieliková, dean of Faculty of informatics and information technology STU in Bratislava awarded a Jozef Murgaš Medal to Assoc. Prof. Ladislav Hluchý for… → ...
        Jozef Murgaš Medal awarded to Ladislav Hluchý
Prof. Mária Bieliková, dean of Faculty of informatics and information technology STU in Bratislava awarded a Jozef Murgaš Medal to Assoc. Prof. Ladislav Hluchý for… → ...
        Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: P. Weisenpacher (Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli) → ...
        Seminar 10. 4. 2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturer: L. Hladek (Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku) → ...