Info about our Activities

        Girl’s Day 2017 at II SAS
Girl’s Day 2017 at II SAS GD 2017 pdf → ...
        Seminar 11. 4. 2017 at 9.30 in meeting room 102
Lecturer: Mgr. Marek Košta, PhD. (Better Answers to Real Questions) → ...
        The enrollment procedure for doctoral study now open
The II SAS, as an external educational institution, in cooperation with FEI STU and FIIT STU announces the enrollment procedure for PhD study in the… → ...
        Seminar 14. 3. 2017 at 9.30 in meeting room 102
Lecturer: Ing. Marián Trnka (Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier) → ...
        Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102
Lecturer: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie) → ...