Info about our Activities

        SAMI 2016
IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics SAMI 2016, 21-23 january, 2016, Herľany, Slovakia → ...
        Meeting of the European AssociationRepresentatives of Grid Certification Authorities and Representatives of Infrastructure Providers
Meeting of the European Association representatives of Grid certification authorities and representatives of infrastructure providers A work meeting of representatives of the European Association of… → ...
        PhD student seminar 8. 12. 2015
Lecturers: O. Kachman (Efficient reprogramming of low-power embedded devices) and J. Maťo (Personalized management of intelligent space) → ...
        Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúci: Prof. Vladimir Monov (BAV) (Program implementation of Production Scheduling Algorithms) → ...
        Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúca: Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV) (Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV) → ...