Info about our Activities

        Jozef Murgaš Medal awarded to Ladislav Hluchý by FIIT STU in Bratislava
Prof. Mária Bieliková, dean of Faculty of informatics and information technology STU in Bratislava awarded a Jozef Murgaš Medal to Assoc. Prof. Ladislav Hluchý for… → ...
        Jozef Murgaš Medal awarded to Ladislav Hluchý
Prof. Mária Bieliková, dean of Faculty of informatics and information technology STU in Bratislava awarded a Jozef Murgaš Medal to Assoc. Prof. Ladislav Hluchý for… → ...
        Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: P. Weisenpacher (Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli) → ...
        Seminar 10. 4. 2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturer: L. Hladek (Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku) → ...
        Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102
Lecturer: V. Britaňák (Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady) → ...