Info about our Activities

        Extrapolation 2016 in October
Extrapolation 2016 will be held from October 10 - 31, 2016 in Bratislava and Košice, Slovak Republic. The event aims to talk about the present… → ...
        ICT Proposers’ Days
ICT Proposers' Days will take place in Bratislava, September 26-27, 2016. At this event, the Institute is going to present the research results and the… → ...
        Working progress seminar 7. 6. 2016
Lecturer: Ing. Štefan Krištofík, PhD. (Self-reconfiguration of RAMs) → ...
        Seminár 30. 5. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Juraj Pristach (externý doktorand ÚI SAV – I.Budinská) (Platforma pre integráciu Smart zariadení v rámci inteligentného domu) → ...
        Seminár 10. 5. 2016 o 10.00 v zasadačke č. 102
Prednášajú: M. Rusko, M. Trnka, R. Sabo (Identifikácia stresu podľa hlasu hovoriaceho) → ...