Author Archives: povspeech

Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

      Comments Off on Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár “5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security”. Na seminári odzneli prednášky zamerané na nasledujúce výskumné témy: rozpoznávanie reči identifikácia hovoriaceho podľa hlasu, vplyv šumu na indentifkáciu hovoriaceho,… Read more »

Stretnutie mladých ÚI SAV

      1 Comment on Stretnutie mladých ÚI SAV

V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil nový kolega.   Najväčšia pozornosť sa venovala téme „Získavanie nových ľudí… Read more »

Informatici SAV otvoria spoluprácu s Vietnamom

      Comments Off on Informatici SAV otvoria spoluprácu s Vietnamom

Informatici SAV otvorili spoluprácu s Vietnamom Zástupca  Ústavu informatiky SAV doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. sa v dňoch 17. – 18. 7. 2016 bol  členom podnikateľskej misie počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR vo Vietname.  Na vietnamsko-slovenskom podnikateľskom  fóre a B2B rokovaniach v Hanoji podpísal memorandum o spolupráci s vietnamskou nadnárodnou… Read more »