Author Archives: povpma

Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači

      Comments Off on Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači

V dňoch 26. – 28. 9. 2016 sa bude na Cypre konať 28. medzinárodná konferencia EMSS 2016 (European Modeling & Simulation Symposium), ktorá je súčasťou 13. multikonferencie IMMSM 2016 (International Multidisciplinary Modeling & Simulation Multiconference). Štúdia Performance of FDS Versions 5 and 6 in Passenger Car Fire Computer Simulation o… Read more »

Článok o efektívnosti paralelnej realizácie simulácie požiarov na klastri počítačov v tlači

      Comments Off on Článok o efektívnosti paralelnej realizácie simulácie požiarov na klastri počítačov v tlači

Najnovšie výsledky výskumu o efektívnosti paralelnej realizácie počítačovej simulácie požiarov na klastri počítačov boli pripravené do tlače. Článok bude publikovaný v periodiku Journal of Physics: Con. Series.

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FIIT STU v Bratislave boli zverejnené dve témy pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 31. máj 2016. Bližšie informácie možno nájsť tu.

Účasť na požiarnej skúške v Batizovciach

      Comments Off on Účasť na požiarnej skúške v Batizovciach

V dňoch 13. 1. – 14. 1. 2016 sa v experimentálnych laboratóriách spoločnosti FIRES: the Experts on Fire Safety v Batizovciach konala pod vedením doc. Ing. Juraja Olbřímka, PhD. a Ing. Sone Leitnerovej (SvF STU Bratislava) unikátna veľkorozmerná skúška požiarnej odolnosti vybraných detailov konštrukcie drevostavby. Experiment bol zameraný na požiarnu… Read more »