Semináre
Seminár 14. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Center for Computational Materials Science CCMS, Institute of Physics SAS, Institute of Informatics SAS): Computational physics and chemistry at Center for Computational Materials Science (CCMS) Abstrakt

Seminár 17. 1. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Marek Košta, PhD. (odd. DDDS): Real Quantifier Elimination
Abstrakt

Seminár 5. 12. 2016 o 13:00 v zasadačke č. 102

Dr. Juan Kamienkowski (University of Buenos Aires, Argentina): Electric chats: Automatic detection of turn-taking events in continuous EEG data from spontaneous dialogues
Abstrakt   Prezentácia

Workshop k projektu GAMMA

International workshop: 4th workshop Acoustics and Speech Processing
joined with GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security
V dňoch 28. – 29. 11. 2016 sa koná na ústave workshop k projektu GAMMA (odd. analýzy a syntézy reči).
Program

Doktorandský seminár 15. 11. 2016 o 10:00 v zasadačke č. 102

Igor Guoth: Rozpoznávanie emócií z reči s použitím príznakov fázového spektra (školiteľ M. Rusko)
abstrakt a prezentácia