Semináre
Prvý cestovateľský seminár 19. 10. 2017 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí

Dňa 19. 10. 2017 začína séria „cestovateľských seminárov“, ktoré pripravia naši kolegovia zo svojich zahraničných pracovných ciest. Semináre sa budú konať v zasadačke na 4. poschodí o 12.30 hod. počas obedňajšej prestávky.
Prvý seminár z pracovnej cesty v Londýne pripraví Ing. Milan Rusko, PhD. Pozvánka

Seminár 17. 10. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch abstrakt

Seminár 12. 9. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

Kurt Dalli, Faculty of Engineering, University of Malta: Informácie o Faculty of Engineering, University of Malta Program

Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

Ing. Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka

Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách

Neformálna moderovaná diskusia pod vedením Doc. Mgr. Štefana Beňuša, PhD.
Dátum: 6. júna 2017 o 10.30 hod. zasadačka č. 102 Program Prezentácia