Semináre
Seminár 31. 5. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký: Generalized selection method abstrakt

Seminár 16. 5. 2017 o 14:00 v zasadačke č. 102

Doc. Ing. František Čapkovič, CSc.: Petri Nets in Discrete-Event and Hybrid Systems Modelling, Analysing, Performance Evaluation and Control abstrakt

Seminár 11. 4. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstrakt

Seminár k hodnoteniu oddelení

Seminár k hodnoteniu oddelení za r. 2016 bude v piatok 7.4.2017 so začiatkom o 12.30 hod. v zasadačke č. 102.

Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstrakt