Semináre
Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Martin Kenyeres, PhD. (odd. I.Budinská): Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu abstrakt

Seminár 4.12.2018 o 10:30 v zasadačke č. 102

Heini Kallio (University of Helsinki, Fínsko): Analysing second language prosody with wavelets abstrakt

Doktorandský seminár 6.12.2018 o 11:00 v m. č. 102

Ing. Ondrej Kachman: Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka

Seminár 27.11.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Prof. Anatoliy Doroshenko (Kyjev): Formal and Adaptive Methods for Developing Efficient Parallel Programs, Dr. Oleksii Ignatenko (Kyjev): Game-theoretic approach to the problem of scheduling in parallel computing models abstrakty

Seminár ČAV v SAV

Seminár ČAV v SAV

V dňoch 23. a 24. 10. 2018 sa uskutoční seminár ČAV v SAV v rámci podujatia Extrapolácie 2018.
Seminár je určený pre stredoškolských študentov a ich učiteľov, je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz.

Extrapolácie 2018

video

Odkaz (aj s fotkami) na stránky AV ČR: Ve dnech 23. – 24. října se v Bratislavě uskutečnil historicky první mezinárodní seminář z cyklu Vědci studentům s názvem Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Ústavem informatiky SAV a pod záštitou jeho ředitelky Ing. Ivany Budinské, Ph.D.