Semináre
Seminár “Informačná bezpečnosť” (online)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (UPJŠ Košice): Informačná bezpečnosť Pozvánka s abstraktom a prístupom
Diskusia: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský: Predstavenie aktivít ÚI SAV v oblasti informačnej bezpečnosti

Using machine learning classification to design the predictive maintenance system (online)

Ing. Sepideh H. Dolatabadi (doktorandka ÚI SAV), Ing. Zoltán Balogh, PhD. (zodpovedný riešiteľ projektu SOON): Using machine learning classification to design the predictive maintenance system
abstrakt prístup: https://meet.google.com/obr-qmka-ahj

Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020

Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020 bude online dňa 7.12.2020 od 10:00. Program a pripojenie ste dostali emailom.

Deň otvorených dverí 10.11.2020 od 9:30

Informačné technológie okolo nás – cyklus prednášok o najnovšom výskume v Ústave informatiky SAV
V rámci Týždňa vedy a techniky ÚI SAV organizuje online Deň otvorených dverí v utorok 10.11.2020 so začiatkom o 9.30 hod. (približne do 13.30)
Link na prihlásenie: https://meet.google.com/obr-qmka-ahj
Pozvánka a program (Po každej prednáške bude krátka diskusia.)

Extrapolácie 2020

H2020 COBRA – CONversational BRAin

Dňa 6. novemra 2020 sa uskutoční prvé stretnutie účastníkov a doktorandov projektu H2020 COBRA – CONversational BRAin.
Stretnutie organizuje prof. Š. Beňuš z nášho ústavu.
Prezentovať budú aj dvaja naši noví doktorandi – Joanna Kruyt a Jay Kejriwal, ktorí boli prijatí na štúdium v rámci tohto projektu.

poster: